Suomeksi In english På svenska

Business Management Consultancy

Allego Oy stöttar ledningsgrupps- och styrelsearbete i små och medelstora företag inom alla branscher. Vår kärnkompetens ligger i en gedigen näringslivskännedom. Speciellt kända är vi för vårt specialkunnande inom livsmedelsindustri och dagligvaruhandel. Verksamheten sträcker sig över marknaderna i Skandinavien och Baltikum.

Våra tjänster omfattar

  • Strategikonsulting
  • Företagsrationalisering
  • Business sparring
  • Styrelsearbete
  • Företagssanering
  • Marknadsundersökning och forskning

Kontaktuppgifter

Allego Oy - Business Management Consultancy
Teemu Järvinen, M.Sc.

gsm: +358 40 503 90 71
teemu.jarvinen(at)allego.fi